0936 229 6730907276734
hoaiphong090490@gmail.com
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG

1/ THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT.

Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ và hữu cơ.

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, …

2/ THẾ NÀO LÀ ĐỘ CHUA ĐỘ KIỀM CỦA ĐẤT?

Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH. Trị số pH dao động từ 0 đến 14.

- Đất thường có trị số pH từ 3 đến 9.

- Người ta xác định đất chua, kiềm và trung tính để có kế hoạch sử dụng và cải tạo.

3/ KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT.

Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

4/ BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

- Biện pháp 1: Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ. Mục đích làm tăng độ dày của lớp đất canh tác. Biện pháp này áp dụng cho loại đất có tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu.

- Biện pháp 2: Làm ruộng bậc thang. Mục đích làm hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn rửa trôi. Biện pháp này áp dụng cho loại đất dốc (đồi, núi)

- Biện pháp 3: Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. Mục đích làm tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. Biện pháp này áp dụng cho loại đất dốc, đất cần được cải tạo.

- Biện pháp 4: Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. Mục đích làm hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. Biện pháp này áp dụng cho loại đất phèn.

- Biện pháp 5: Bón vôi. Mục đích làm khử chua. Biện pháp này áp dụng cho loại đất chua.

Hotline tư vấn miễn phí: 0936 229 673
icon zalo
icon zalo

Đất thịt trồng cây | Dat thit trong cay | Đất thịt trồng cây dự án Tp.HCM

Đất thịt trồng cây | Dat thit trong cay | Đất hữu cơ trồng cây giá sỉ

Đất thịt trồng cây | Dat thit trong cay | Đất trồng cây giá tốt